یک راه حل متال چاپ فلز

یک راه حل متال چاپ فلز

با توسعه صنعت بسته بندی، مواد فلزی بیشتر و بیشتر در این صنعت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای ساختن صنعت بسته بندی فلزی زیبا و رنگارنگ. ما پرینتر UV LED را طراحی می کنیم، می توانیم هر عکس و رنگ بر روی فلز، مانند قلع قلع، آلومینیوم، فولاد، آهن و دیگر مواد فلزی را چاپ کنیم. شما می توانید با استفاده از پرینتر UV ما را به چاپ تصاویر بر روی این مواد با توجه به نیاز شما.