یک راه حل چاپ چرمی

یک راه حل چاپ چرمی

با توسعه و استفاده از چرم جدید، چرم بیشتر و بیشتر خواهد شد به طور گسترده ای در کفش، کیف پول، کیف دستی این صنعت استفاده می شود. برای پاسخگویی به الزامات مختلف برای بازار و مشتری، ما نیاز به طراحی و چاپ برخی از تصاویر مد در سطح چرم برای تقویت زیبایی خود را برای جذب مصرف کننده است. در اینجا ما نیاز به پیدا کردن یک ابزار مناسب برای رسیدن به این اهداف، نه تنها می تواند تصاویر زیبا را چاپ، بلکه نیاز به بهبود بهره وری تولید.