کاربرد جوایز

کاربرد جوایز

همانطور که مورد محبوب و روزانه مورد استفاده جوایز اغلب در انواع بازی ها و انجمن ها استفاده می شود.

مانند تبلیغات کسب و کار خود را با وارد کردن نام شرکت یا آرم شرکت خود را در جوایز شخصی. جوایز تبلیغاتی شخصی برای رویدادهای شرکت مناسب هستند و مارک تجاری شما را بازاریابی می کنند.

چاپگر WER-CHINA UV UV می تواند انواع مختلفی از جوایز را با تصاویر طراحی شده چاپ کند، از جوهرهای UV UV استفاده می کند که از دوام طولانی جوهر و مقاومت در برابر خراش اطمینان حاصل می کند.

WER-CHINA سه مدل مختلف پرینترهای جوایز را ارائه می دهد: پرینتر A3 E2000 UV، A2 4880 پرینتر دسکتاپ، پرینتر A2 4880 پرینتر تک کاره و دو طرفه UV، که می تواند 16 تا 32 جایزه در هر زمان چاپ کند.