راه حل یکپارچه سازی چوب

یک راه حل چاپ چوب

طیف گسترده ای از محصولات چوب در بخش طراحی داخلی استفاده می شود - برای مثال، کف پوش مقاوم، روکش های دیوار و سقف و یا برای درب ها و پنجره ها. WER دارای مدل های مختلف چاپگرهای UV UV برای اندازه های مختلف چاپ چوب است که اثر چاپ بسیار خوبی دارد.

WER بسیاری از مدل های مختلف چاپگرهای چوبی را ارائه می دهد: WER-ED2514UV با اندازه بزرگ 1.25 x 2.5 متر، A0 / A1 / A2 / A3. تمام این اندازه ماشین ها می توانند تمام نیازهای مشتریان را برآورده سازند.